Deltagelsesbetingelser "Dit smukkeste boligbillede til Connox"

Deltagelse af præmieudtrækning og konkurrence fra Connox GmbH retter sig mod følgene bestemmelser.

§ 1 Deltagelse

(1) Kun personer over 18 år er berettigede til at deltage.

(2) Ved præmieudtrækning og konkurrencer på connox.dk: Man deltager i konkurrencen ved at sende et billede til deltag@connox.dk.

(3) Som deltager må man kun deltage én gang under eget navn.

(4) Deltageren er ansvarlig for nøjagtigheden af de angivne oplysninger, især navn og vedkommendes e-mail.

(5) Modtagelsen af ønskesedlen sendt via e-mail skal være modtaget inden for den frist, der er angivet i konkurrencen. Dato og tidspunkt for modtagelse registreres elektronisk af Connox GmbH.

(6) For at deltage i konkurrencen er det obligatorisk, at alle nødvendige oplysninger er rigtige. Manglende overholdelse vil resultere i diskvalifikation i overensstemmelse med § 2, stk. 3.

(7) Deltagelse afhænger ikke af en ordre.

§ 2 Udelukkelse fra konkurrencen

(1) Medarbejdere, leverandører og serviceudbydere ved Connox GmbH og deres pårørende er ikke berettigede til at deltage i
konkurrencerne.

(2) I tilfælde af brud på disse vilkår for deltagelse, forbeholder Connox GmbH sig ret til at diskvalificere personer fra præmieudtrækningen.

(3) Undtaget er især personer, der:

  • bruger ulovlige midler f.eks. driver en automatisk registrering,
  • får fordele gennem manipulerende midler
  • indsender falske personoplysninger
  • indtaster den samme gevinsttrækning flere gange.

I sådanne tilfælde kan eventuelle gevinster efterfølgende enten nægtes udleveret eller om nødvendigt tilbagetrækkes.

§ 3 Præmieudtrækningsprocedure

(1) Vinderne vil blive underrettet via e-mail af Connox GmbH. Værdikuponen vil blive medsendt i e-mailen.

(2) Med indsendelsen af billedet accepterer deltageren offentliggørelsen af billedet og de personer, der er afbildet på det på vores sociale mediekanaler (Facebook, Instagram), i vores nyhedsbreve og i vores Connox Magazine på Connox hjemmeside. Deltageren accepter også med indsendelsen af billedet, at han/hun er berettiget til at bruge fotoet i anledning af kampagnen og har fået tilladelse til at bruge billedet.

(3) Værdikuponen lader sig ikke kombinerer med andre værdikuponer.

(4) Retten til rabatten kan ikke tildeles.

(5) Klager vedrørende gennemførelse af konkurrencen skal ske skriftligt til Connox GmbH senest 14 dage efter at have fået kendskab til årsagen. Eventuelle klager skal indeholde en reference til den konkurrence, som klagen vedrører. Sene indsendelser eller klager pr. telefon bliver ikke behandlet.

§ 4 Ophævelse af præmieudtrækning

Connox GmbH forbeholder sig retten til at afbryde eller ophæve konkurrencen til enhver tid uden forudgående varsel og uden begrundelse. Connox GmbH vil især gøre brug af denne ret, hvis en korrekt gennemførelse af præmien ikke kan sikres pga. tekniske årsager (f.eks. virusser i edb-systemet, manipulation eller fejl i hardware og / eller software) eller af juridiske grunde, hvor det bliver umuligt at garantere en korrekt gennemførelse af præmieudtrækningen.

§ 5 Privathed

(1) Virksomheden forpligter sig til at overholde lovgivning vedr. beskyttelse af personlige data, og der henvises navnlig til den generelle databeskyttelsesforordning.

(2) Connox GmbH indsamler personoplysninger inden for rammerne af denne konkurrence. Disse data slettes af Connox GmbH tre måneder efter afslutningen af konkurrencen. Data vil ikke blive videregivet til nogen tredjepart med undtagelse af den kurér/posttjeneste, som anvendes til denne konkurrence.

(3) Deltageren forpligter sig til at bevare ophavsretten og ikke videregive billeder fra tredjepart.

§ 6 Diverse

(1) Gælder kun konkurrencer på Facebook eller Instagram: Konkurrencerne er ikke tilknyttet Facebook eller Instagram og er ikke sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook eller Instagram på nogen måde. Modtageren af oplysningerne fra deltagerne er ikke Facebook eller Instagram, men Connox GmbH som eneste arrangør. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager over konkurrencer skal udelukkende henføres til Connox GmbH og ikke til Facebook eller Instagram.

(2) Indbringelse af domstole er ikke tilladt.

(3) Kun Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning bliver anvendt. Dette gælder dog ikke for en forbruger, hvis det ville fratage denne en relativ beskyttelse, der er givet i henhold til lovmæssige bestemmelser i den stat, hvor forbrugeren har sin bopæl.

(4) Hvis nogen af disse bestemmelser er eller bliver ugyldige, forbliver gyldigheden af de resterende brugsbetingelser uændret.

(5) Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af Connox GmbH uden forudgående varsel.