ArchirivoltoArchirivolto

Smukke ting for alle

Archirivolto blev grundlagt af Claudio Dondoli og Marco Pocci som atelier for industriel planlægning, design og arkitektur i 1983. De mødtes, da de studerede design i Firenze, hvor de dannede en eksperimenterende teatertrup med nogle venner. Da de var færdiguddannede havde teaterinteressen fortsat en afgørende indflydelse på den retning, Archirivolto Studios bevægede sig i, hvor kreativitet, realitetssans, respekt og opmærksomhed over for brugerne spiller en stor rolle.

De to ønskede at lære design, produktion og markedet bedre at kende og etablerede derfor deres eget designstudio, hvor skønhed, harmoni og frihed udgør designet. Derfor må designet ikke begrænses af regler, ligesom det heller ikke må udgøre et privilegium for en social eller kulturel elite. Hos Archirivolto skal designerne skabe smukke ting for alle og gøre design tilgængeligt for en bred gruppe af mennesker.

Side af Archirivolto


Brands