• Fri pakkeforsendelse fra 1099 kr
 • 24.000 produkter på lager
 • 30 dages returret

Persondatasikkerhed

Beskyttelse af persondata og sikkerhed er særdeles vigtig for Connox. Med vores konstante optimering af alle tekniske sikkerhedsprincipper arbejder vi hos Connox til stadighed på at forbedre beskyttelsen af dine data.

Når du giver os dine personoplysninger f.eks. via vores kontaktformular, via e-mail eller når du bruger vores online shop på frivillig basis, behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med kravene af den europæiske Persondataforordning (GDPR) henholdt til den tyske lov om databeskyttelse (BDSG).

Navn og kontaktoplysninger på den registeransvarlige
Connox GmbH
Aegidientorplatz 2a
30159 Hannover
Tyskland
E-mail: service@connox.dk
Tlf. +45 (89) 875584
Åbent man-fre kl. 9:00-13:00

Databeskyttelsesansvarlig
E-mail: datenschutz@connox.de

Videregivelse af data
Dine data er i gode hænder, vi lover, at: vi ikke sælger dine personoplysninger til tredjemand, og vi udlejer dem heller ikke til andre virksomheder til reklameformål.

Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, hvis:

 • du ifølge artikel 6, stk. 1, s. 1, litra a GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke,
 • dette ifølge artikel 6, stk. 1, s. 1 litra b GDPR for dig er nødvendig i afviklingen af kontraktforhold (f.eks. kreditinstitutter, post-, kurer-og logistikvirksomheder).
 • eksterne servicevirksomheder behandler data på vores vegne som ordrebehandler. Modtageren af dine data er underlagt de samme databeskyttelsesstandarder, som vi er. Modtageren af dataene må kun bruge dataene til de formål, dataene er bestemt til. Vores eksterne servicevirksomheder omfatter især datacentre og virksomheder, der støtter os i vedligeholdelsen af edb-udstyr og it-applikationer.
 • i tilfælde af at videregivelsen i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra c GDPR er en retslig forpligtelse, og
 • videregivelsen ifølge artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f GDPR er nødvendig, og der er ingen grund til at formode, at du har en interesse i at beskytte dig mod at dine oplysninger videregives.

Med henblik på at behandle din anmodning og dine ordrer kan det være nødvendigt at videregive dine personlige data til tilknyttede virksomheder inden for Connox-koncernen.

De tilknyttede virksomheder i Connox-koncernen og tredjeparter, som vi videregiver dine personlige data til, må kun bruge disse data til de ovennævnte formål. Desuden er de forpligtet til kun at behandle dataene i overensstemmelse med vores specifikationer og de relevante databeskyttelseslove.

Tjenesteudbydere, der arbejder på vores vegne, er nøje udvalgt og bestilt af os og er bundet af vores instruktioner. Desuden er vi kontraktligt berettiget til at overvåge tjenesteudbydernes overholdelse af de relevante kontraktlige og juridiske regler. De eksterne tjenesteudbydere kan inddeles i følgende kategorier:

 • Tjenesteudbyder til hosting, vedligeholdelse og opretholdelse af vores hjemmeside,
 • tjenesteudbydere inden for kundeservice,
 • "Dropshippers", dvs. producenter, der sender varerne direkte til dig,
 • banker og andre udbydere af betalingstjenester, herunder til behandling af
 • betalinger,
 • Postordreudbydere til e-mail-nyhedsbreve og postordreudbydere til kataloger,
 • Udbydere af svindelforebyggende tjenester, der opdager eller forhindrer misbrug på vores websted,
 • Udbydere af marketing- og webanalysetjenester,
 • Tjenesteudbydere til kundeforespørgsler,
 • Tjenesteudbydere til visning af formularer på hjemmesiden.

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere i såkaldte "tredjelande", dvs. lande uden for Den Europæiske Union ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), hvor et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU, ikke uden videre kan antages, og vi ikke har tilladelse til at overføre på grundlag af en juridisk forpligtelse, sikrer vi, at det krævede tilstrækkelige databeskyttelsesniveau er garanteret i det respektive tredjeland eller hos modtageren i tredjelandet. Dette kan især være resultatet af en såkaldt "tilstrækkelighedsbeslutning" fra Europa-Kommissionen, der fastlægger et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for et bestemt tredjeland som helhed. Alternativt kan vi også basere dataoverførslen på de såkaldte "EU-standardkontraktbestemmelser", der er aftalt med en modtager, eller bindende interne databeskyttelsesbestemmelser (såkaldte bindende virksomhedsregler). Du kan læse kontraktteksterne til EU's standardkontraktbestemmelser hos Europa-Kommissionen. Dette gælder også for afgørelser om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. Vi vil med glæde give dig yderligere oplysninger om de passende og tilstrækkelige garantier for overholdelse af et passende databeskyttelsesniveau efter anmodning.
Som en del af finansieringen af vores forretning overdrager vi nogle gange krav fra salgskontrakterne med dig - vores kunder - til tredjeparter. I forbindelse med en sådan overdragelse videregives de personoplysninger, der er nødvendige for at identificere det relevante krav. Retsgrundlaget for dataoverførslen er art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO. Modtagerne behandler de overførte data under deres eget ansvar i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser. For dig som kunde ændrer dette ikke noget ved behandlingen af din kontrakt med os. Connox er fortsat din direkte kontakt og har ret til at modtage dine betalinger for købsprisen.

For yderligere oplysninger om videregivelse af personoplysninger henvises til følgende forklaringer.

SSL-kryptering
Personoplysninger på dette website vil kun blive videresendt i krypteret form ved hjælp af TLS-krypteringsmetoden (Transport Layer Security, også kendt som SSL, Secure Sockets Layer). Den anvendte fremgangsmåde TLS v1,2 er på nuværende tidspunkt en af de sikreste måder til kryptering af data. Connox.de bruger en 256-bit-kryptering efter AES (Advanced Encryption Standard) og opfylder dermed de strengeste sikkerhedsstandarder. Udstederen af dette SSL-certifikat er digicert, og metoden til nøgleudskiftning er DHE_RSA (2 048 bit).
Ved anvendelse af SSL-kryptering vil dine data blive ændret i en sådan grad, at tredjemand ikke vil kunne rekonstruere dem, før de sendes til Connox-serveren. Denne krypteringsmetode sikrer yderligere, at dine data udelukkende bliver sendt til den server, der har anmodet om dem. I det øjeblik dine data modtages på Connox-serveren, vil de blive undersøgt med hensyn til fuldstændighed og mulige ændringer.
Hvis du bruger Internet Explorer som din browser, kan du kende den sikre overførsel af personoplysninger på det gule låssymbol i din browsers adressefelt.

Personoplysninger
I henhold til artikel 4, nr. 1 GDPR, er personoplysninger alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede person"). En identificerbar person anses for at være en fysisk person, der direkte eller indirekte, især gennem tildeling til en identifikation såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, et online-id eller en eller flere særlige kendetegn, der udtrykker den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet, der kan identificeres.

Personoplysninger er derfor alle data, der personligt identificer dig, f.eks.:

 • Dit navn, adresse, e-mailadresse, køn, telefonnummer, krypteret adgangskode til kundekontoen og, hvis relevant, din fødselsdato eller IP-adresse,
 • dine ordredata, de produkter, du har købt, de tjenester, du har brugt, betalingsoplysninger, dine præferencer vedrørende produkttyper,
 • dine data, der indsamles, når du bruger vores onlinetjenester,
 • Data, som vi i visse tilfælde modtager fra vores tjenesteudbydere (f.eks. fra kreditbureauer eller betalingstjenesteudbydere).

Indsamling og lagring af personoplysninger samt art og formålet med anvendelsen

Vi behandler personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, når du opretter en kundekonto, og når du afgiver en ordre hos os. Vi behandler også dine personlige data for at kontakte dig og til reklameformål. I forbindelse med ovenstående formål leverer vi indhold til dig, analyserer brugen af vores platform og implementerer nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Hvis du bliver bedt af os om at indtaste visse personoplysninger, kan du naturligvis nægte at gøre det. Du kan selv vælge, hvilke oplysninger du vil give os. Det kan dog være, at vi så ikke kan tilbyde dig visse produkter og tjenester. For eksempel kan levering af møbler ikke finde sted uden angivelse af en leveringsadresse. Hvis visse oplysninger er påkrævet (obligatoriske oplysninger), vil vi informere dig om dette ved at markere det i overensstemmelse hermed.

Besøg på vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, sender den browser, du bruger på din enhed, automatisk oplysninger til serveren af vores hjemmeside. Disse oplysninger lagres midlertidigt i en såkaldt logfile. Følgende oplysninger registreres uden din indgriben og lagres indtil de slettes automatisk:

 • IP-adressen på den anmodende computer (forkortet i logfile),
 • dato og tidspunkt for adgangen,
 • navn og URL på den hentede fil,
 • hjemmesiden, hvorfra adgangen kommer fra (Referrer-URL),
 • browseren, der anvendes, og evt. operativsystemet på din computer og navnet på din Access-Provider
 • • Online-identifikatorer (f.eks. enhedsidentifikatorer, sessions-ID'er).

Vi behandler de førnævnte data til følgende formål:

 • Sikre en gnidningsløs oprettelse af forbindelse til hjemmesiden,
 • Sikre en komfortabel brug af vores hjemmeside,
 • Evaluering af systemsikkerhed og-stabilitet samt
 • til yderligere administrative formål. IP-adressen bruger Connox til at beskytte kunden og forhindre misbrug af hjemmesiden eller til at opdage misbrug. Vi gør opmærksom på, at IP-adressen bliver anvendt forkortet og viderebehandles således en direkte henvisning til dig som person kan udelukkes.

Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f GDPR. Vores interesse er berettiget og følger de ovenfor nævnte formål for dataindsamling. Vi anvender de indsamlede data i intet tilfælde med henblik på at drage konklusioner om din person.
Vi bruger Google Consent Mode ("GCM") til at administrere kundevendte bestillinger og optimere kundevendt markedsføring. GCM er et værktøj, der gør det lettere at kontrollere Google-tags under hensyntagen til den besøgendes samtykke eller afvisning af reklamecookies. Ved at acceptere denne privatlivspolitik gives der kun tilladelse til at bruge GCM ved at besøge vores hjemmeside.
Derudover bruger vi cookies og andre tjenester, når du besøger vores hjemmeside. Du kan finde yderligere forklaringer nedenfor i denne databeskyttelseserklæring.

Kunderegistrering
Her behandler og bruger Connox de data, der frivilligt er blevet indtastet i formularer og er sendt til Connox. Disse omfatter for eksempel navn, adresse og andre kontaktoplysninger såsom telefonnummer og e-mailadresse, et brugernavn og en adgangskode (artikel 6, stk. 1, s. 1 litra b GDPR til afvikling af kontraktforhold). Du kan også bestille hos os som gæst. Herved vil dine data blive anvendt og lagret til behandling af kontraktforholdet og af ordren.

Bestillinger i onlineshoppen
Personoplysninger indsamles af os, hvis du frivilligt oplyser os om gennemførelsen af en kontrakt eller åbningen af en kundekonto. Dette er for eksempel navn, adresse, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Disse data bliver anvendt og lagret af os til kontraktbehandling og levering af din ordre (artikel 6, stk. 1 p. 1 litra b GDPR til afvikling af kontraktforhold).

Ordrebehandling
For at kunne behandle og levere dine onlineshop-ordrer videregiver vi de data, der er nødvendige til dette formål, til det leverings firma, der er ansvarlig for leveringen, f.eks. navn og leveringsadresse (artikel 6, stk. 1 p. 1 litra b GDPR til afvikling af kontraktforhold). Desuden kan din e-mailadresse sendes videre til leveringsfirmaet. Du vil derefter modtage en e-mail til at bruge sporingstjenester for at til enhver tid at kunne bestemme, hvornår din pakke ankommer. De således videresendte data må kun anvendes af modtageren til at udføre sin opgave. Enhver anden brug af oplysningerne er ikke tilladt.

Newsletter-tilmeldelse og forsendelse
Når du i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 litra a GDPR har udtrykkeligt har givet tilladelse og har tilmeldt sig vores nyhedsbrev (dobbelt tilmeldingsprocedure), bruger vi din e-mailadresse og andre personoplysninger, du måtte have givet, til at sende dig vores nyhedsbreve regelmæssigt. For at modtage nyhedsbrevet er din e-mailadresse tilstrækkelig. Du kan til enhver tid logge af f.eks. via et link forneden af hvert nyhedsbrev. Du kan også til enhver tid sende en e-mail til os for at afmelde dig. Dataene slettes derefter og bruges ikke længere til forsendelse af nyhedsbrevet.

Reklame pr. brevpost
På grundlag af vores legitime interesse i personaliseret direkte reklame forbeholder vi os ret til at gemme dine personoplysninger, især dit for- og efternavn og din postadresse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i DSGVO, og til at bruge disse data til at sende dig tilbud og oplysninger om vores produkter og tilbud pr. brevpost. Reklameforsendelserne udføres inden for rammerne af behandlingen på vores vegne bl.a. af optilyz GmbH, Neue Schönhauser Str. 19, 10178 Berlin, til hvem vi videregiver dine data til dette formål. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring og brug af dine data til dette formål ved at sende os en besked herom.

Brug af vores kontaktformular, kontakt via e-mail
Ved forespørgsler af enhver art tilbyder vi dig muligheden for at kontakte os via en formular, der findes på hjemmesiden eller send os en e-mail. Det er nødvendigt at angive et navn og en gyldig e-mailadresse i kontaktformularen, så vi ved, hvem anmodningen kommer fra og for at kunne svare. Yderligere oplysninger kan indtastes frivilligt i kontaktformularen. Databehandlingen med formålet om at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen eller e-mail sker ifølge artikel 6, stk. 1, s. 1 litra a GDPR på grundlag af dit frivillige samtykke. Vi vil kun lagre og bruge dine oplysninger med det formål at kontakte dig. De personoplysninger, vi indsamler til brug gennem kontaktformularen, blokeres eller slettes, når vi har behandlet din forespørgsel. Der foretages en spærring, hvis din anmodning er blevet afsluttet, og der er krav om juridisk opbevaring. Hvis din forespørgsel vedrører en afslutning af en kontrakt, så er et yderligere retsgrundlag for behandling artikel 6 stk. 1 litra b GDPR (afvikling af kontraktforhold).

Kommentarfunktion / kundeanmeldelser
I kommentarfunktionen / kundeanmeldelser på vores hjemmeside bliver din anmeldelse gemt og derudover bliver også oplysninger tidspunktet, hvor kommentaren blev skrevet og dit valgte anmeldelsesnavn gemt og offentliggjort på vores hjemmeside. Din forkortede IP-adresse vil også blive protokolleret og gemt. Denne opbevaring af IP-adressen er af sikkerhedsmæssige årsager og i tilfælde af, at den registrerede krænker tredjemands rettigheder eller skriver ulovligt indhold i anmeldelsen. Vi har brug for din e-mailadresse for at kunne kontakte dig, hvis en tredjepart skal gøre indsigelse mod dit publicerede indhold som værende ulovlig. Det juridiske grundlag for opbevaring af dine data er artikel 6, stk. 1, litra b og f, GDPR. Vi forbeholder os ret til at slette kommentarer / anmeldelser, hvis de afvises af tredjeparten som værende ulovlige.

Enhver forbrugeranmeldelse kontrolleres for ægthed, før den offentliggøres, så det sikres, at anmeldelserne kun kommer fra forbrugere, som faktisk har købt de anmeldte produkter.
Kontrollen sker ved at gøre muligheden for at indsende en anmeldelse afhængig af et tidligere køb. Inden offentliggørelsen kontrolleres anmeldelserne manuelt for tekstpassager, der ikke er i overensstemmelse med loven, herefter kan de frigives.

Kreditvurdering og scoring
Vi forbeholder os ret til at foretage en kreditvurdering på grundlag af matematiske-statistiske procedurer for at sikre vores berettigede interesser – også i tilfælde af eksisterende kunder. Vi overfører personoplysninger, der er nødvendige for en kreditkontrol i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f GDPR til følgende tjenesteudbydere:

Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss

Til kunder fra Østrig: CRIF GmbH Diefenbachgasse 35, A-1150 Wien, Østrig

Til kunder fra Schweiz: CRIF AG Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Schweiz

Kreditoplysningerne kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte point). Såfremt pointene indgår i resultatet af kreditværdighedsundersøgelsen, er disse baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk metode. Ved beregningen af disse pointresultater kan bl.a. adresseoplysninger have en vis indflydelse. Resultatet af denne kontrol af den statistiske sandsynlighed for manglende betaling vil blive brugt i forbindelse med indgåelse, gennemførelse eller ophævelse af et kontraktforhold.

Oplysningerne i henhold til artikel 14 i EU's databeskyttelses-forordring, der udføres af Creditreform Boniversum GmbH kan du finde her: www.boniversum.de/EU-GDPR

E-handelstjenester

Betaling via PayPal
Når du betaler via e-handelstjenesten PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis det tilbydes- "køb på faktura" via PayPal, giver vi dine betalingsdata i forbindelse med betalingen til e-handelstjenesten PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "Paypal"), yderligere (artikel 6, stk. 1, s. 1 tændt. b GDPR til afvikling af kontraktforhold). PayPal forbeholder sig ret til kreditkort betaling via PayPal, direkte debitering via PayPal eller – hvis tilbudt – "køb på faktura" via PayPal, for at gennemføre en kreditvurdering. Resultatet af en kreditvurdering i forhold til den statistiske standardsandsynlighed bruger PayPal til at træffe en afgørelse om at tilbyde den pågældende betalingsmetode. Kreditrapporten kan indeholde sandsynlighedsværdier (de såkaldte score værdier). Hvis score værdien indgår i resultatet af kreditrapporten, stammer de fra et videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk proces. Beregningen af score værdien omfatter blandt andet adressedata. For yderligere databeskyttelse oplysninger om PayPal, henvises til PayPals databeskyttelseserklæring:
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Google Pay™
Som en del af din brug af Google Pay behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at levere tjenesten. (Artikel 6 GDPR) Dette omfatter blandt andet virtuelle kreditkortdata (såkaldte tokens), autentificeringsdata samt de respektive terminaldata og transaktionsdata, der er knyttet til brugen af de respektive tjenester.
For yderligere oplysninger om behandling og om nødvendigt overførsel af dine personoplysninger til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, Irland (herefter benævnt "Google") henvises til vilkårene og betingelserne for brug af Google Pay – https://policies.google.com/terms – især afsnit 5 (Databeskyttelse), https://payments.google.com
Databehandling inden for Google Pay er generelt baseret på den ansvarlige parts vilkår for brug og databeskyttelse med hensyn til databeskyttelse (dvs. Google).

Apple Pay
Apple Pay er en tjeneste til online betalingsmetoder via tjenesteudbyderen Apple Inc, Infinite Loop, CA 95014, USA (i det følgende benævnt »Apple«). Apple bruger som virksomhed fra et tredjeland standardklausuler i overensstemmelse med art. 46 (2) og (3) GDPR og forpligter Apple til også at overholde EU's juridiske standarder i USA. Yderligere oplysninger findes i Apples privatlivspolitik på https://privacy.apple.com og i EU's Lex-register, der ledsager afgørelse (EU) 2021/914 af 4. juni 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content.)

Cookies

Connox benytter delvist såkaldte cookies på internetsteder, så webbaserede applikationer kan administrere status for et onlinebesøg og sikre en velfungerende navigation mellem de forskellige tjenester og indhold på websitet, og så internetbrugeren kan få gentagelsesindstillinger på Connox' hjemmeside.

En cookie er en lille fil, som Connox overfører til brugerens computer, når han eller hun besøger Connox' website. En cookie indeholder kun oplysninger, som Connox selv overfører til brugerens computer – private filer kan ikke læses af en cookie.

Connox får ikke adgang til brugerens personoplysninger, hvis brugeren accepterer cookies. Connox kan dog identificere brugerens computer gennem brug af cookies. Connox bruger cookies, så brugeren kan fylde indkøbskurven med ordrer og administrere dem under sessionen, således at Connox' website kan skræddersys endnu mere efter kundens ønsker.

Nødvendige cookies
Nødvendige cookies er de cookies, der sikrer funktionerne på vores hjemmeside. Uden de nødvendige cookies kan hjemmesiden ikke bruges efter hensigten. De er f.eks. nødvendige for at tilbyde dig indkøbskurvfunktionen på tværs af flere sider eller for at sikre, at en logget bruger forbliver logget ind, når han tilgår forskellige undersider på et websted og ikke behøver at indtaste loginoplysningerne igen og igen, når han kalder en ny side op. Nødvendige cookies er kun cookies fra Connox, alle oplysninger, der er gemt i cookies, går kun til Connox og sendes ikke til tredjeparter.
Retsgrundlaget for brugen af nødvendige cookies på vores hjemmeside er art. 6, stk. 1, litra f) i DSGVO (legitim interesse, i dette tilfælde i teknisk fejlfri levering af vores hjemmeside og de tjenester, der tilbydes via den). Brugen af nødvendige cookies er mulig og tilladt uden dit forudgående samtykke. Du kan deaktivere nødvendige cookies helt via browserindstillingerne (se ovenfor under 3.), men dette kan føre til funktionelle begrænsninger i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.
Derudover gælder bestemmelserne i "Lov om databeskyttelse og privatlivets fred inden for telekommunikation og telemedier" (TTDSG).

Cookies til markedsføring
Marketing-cookies indsamler oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bruges, for at forbedre dens tiltrækningskraft, indhold og funktionalitet. Disse cookies hjælper os med at afgøre, om, hvilke, hvor ofte og hvor længe undersider af vores hjemmeside besøges, og hvilket indhold brugerne er særligt interesserede i. Desuden registrerer vi bevægelser, "klik" og scrolling med computermusen for at forstå, hvilke områder af vores hjemmeside der er af særlig interesse for brugerne. Disse cookies gemmer ingen oplysninger, der gør det muligt at identificere brugeren. De indsamlede oplysninger er aggregerede og giver os ikke mulighed for at drage nogen direkte konklusioner om din person. De bruges udelukkende til at udarbejde statistikker for at skræddersy indholdet af vores hjemmeside mere specifikt til vores brugeres behov, for at forbedre brugeroplevelsen og for at optimere vores tilbud.
Marketingcookies bruges også til at indsamle oplysninger om de hjemmesider, brugeren har besøgt, for at skabe målrettede reklamer til brugeren og for at vise reklamer baseret på brugerens interesser. De bruges også til at begrænse visningen af en annonce og til at måle effektiviteten af reklamekampagner. Disse cookies kan sende oplysninger til Connox eller til en anden hjemmeside, som cookien tilhører (tredjepartscookie).
Retsgrundlaget for brugen af marketingcookies er art. 6 (1) a) DSGVO i forbindelse med dit samtykke.

Connox anvender "sessionsrelaterede" cookies, der ikke lagres permanent på websitets besøgendes computer. Disse midlertidige cookies bliver slettet, når kunden har forladt websitet. Ved hjælp af de indsamlede oplysninger kan Connox analysere brugsmønstre og strukturer på websitet og således løbende optimere websitet ved at forbedre indholdet og forenkle anvendelsen heraf.

Connox benytter også "permanente" cookies. Disse cookies bliver på kundens computer for at forenkle shopping og registrering næste gang. F.eks. kan cookies huske, hvilke varer kunden har valgt at købe, mens han eller hun shopper videre. Endvidere behøver kunden kun indtaste adgangskoden én gang på sites, der kræver registrering.

Permanente cookies kan fjernes af brugeren manuelt. De permanente cookies, Connox bruger, bliver gemt i op til 1.000 dage på din harddisk. Derefter bliver de automatisk slettet. De fleste standardbrowsere accepterer cookies som standard. Midlertidige eller lagrede cookies kan uafhængigt af hinanden tillades eller forbydes ved justering sikkerhedsindstillingerne. Hvis der er spærret for cookies, vil visse funktioner på Connox' websites muligvis ikke være tilgængelige, og nogle websites vil måske heller ikke blive vist korrekt.

Hvis du skal kunne anvende Connox' indkøbskurv samt tjekke ud, skal sessionsrelaterede cookies være tilladt! Hvis kunden ikke tillader cookies generelt, har han eller hun også mulighed for at bestille hos Connox via e-mail, telefon eller fax.

Connox samarbejder med nogle partnervirksomheder for at øge værdien af internetudbuddet og sine websites for brugeren. Derfor gemmes nogle cookies fra partnervirksomheder på din harddisk. De cookies, der benyttes af Connox, er "permanente". Disse cookies bliver på brugerens computer og vil blive slettet automatisk efter deres programsatte varighed. De holder i nogle tilfælde i op til 22 år. Vores partnervirksomheder har ikke adgang til dine personoplysninger. Pseudonymiserede data kommer ikke sammen med dine personoplysninger. Pseudonymer er f.eks. oplysninger om, hvilke produkter du søgte på, eller hvilke du købte. Disse oplysninger benyttes kun af vores partnervirksomheder til reklameformål, således at brugeren kun ser reklamer for ting, der virkelig er interessante for ham eller hende – eller også for at undgå en gentagelse af den samme reklame igen og igen.

De data, der behandles af cookies, er til ovennævnte formål for at beskytte vores berettigede interesser såvel som tredjeparters interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f GDPR eller ifølge artikel 6, stk. 1, litra b GDPR med henblik på at gennemføre af kontrakten.

De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog konfigurere din browser til ikke at gemme cookies på din computer eller til at du altid at få vist en meddelelse, før der oprettes en ny cookie. Ved at deaktivere cookies fuldstændig kan dog resultere i, at du ikke kan bruge alle funktioner på vores websted.

Brug af sociale medier, onlinemarkedsføring, webanalyse-og sporingstjenester og værktøjer fra andre tjenesteudbydere
Som følgende beskrives teknologier og tiltag, der anvendes på grundlag af vores berettigede interesser ifølge artikel 6, stk. 1, s. 1 litra f GDPR. Vi ønsker med tiltagende samt den relaterede statistiske registrering og evaluering af brugen af vores hjemmeside, at sikre nødvendige design og løbende optimering af vores hjemmeside samt opnå den optimale markedsføring af vores hjemmeside. De beskrevne databehandlingsprocesser kan eksistere i henhold til art 6 stk. 1 litra f GDPR også på grundlag af de berettede interesser for de enkelte udbydere (f.eks. i visningen af personlig reklame eller til at oplyse andre brugere af sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside).

Criteo Retargeting
Vi bruger hjemmesideanalyseværktøjet „Criteo“, der drives af Criteo SA, 32 rue blanche, 75009 Paris, Frankrig. Ved brug af cookies indsamler og gemmer Criteo oplysninger til markedsføringsformål i anonym form om besøgernes surf-adfærd på hjemmesiden. Med hjælp fra Criteo bruges en algoritme til at analysere surfer-adfærden, således målrettede produktanbefalinger kan vises som personaliserede reklamebannere på andre hjemmesider (kaldt Publisher). Disse data kan under ingen omstændigheder bruges til at identificere den besøgende personligt på denne hjemmeside. Du kan være uenig med den helt anonyme analyse af din surf-adfærd på denne side idet du besøger http://www.criteo.com/privacy/

Google Remarketing-Tag
På vores websites bruges teknologier fra Google (Google Remarketing-Tag) til at indsamle og opbevare data i markedsføringsøjemed. Med disse data kan anonymiserede brugerprofiler oprettes og gemmes i cookies. Dette website annoncerer via tredjepartssælgere, herunder Google, der bruger cookies til annoncering baseret på brugerens tidligere besøg på vores website. De data, der indsamles af Remarketing-Tag-funktionen, vil ikke uden dit samtykke blive brugt til at identificere dig personligt som besøgende på dette website. Personoplysninger vil heller ikke blive kombineret med den anonymiserede brugerprofil. Du kan deaktivere anvendelsen af cookies ved at vælge sitet https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie og klikke på "opt-out"-knappen. Alternativt kan du finde Network Advertising Initiatives deaktiveringssite her: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Yderligere bemærkninger til Googles regler findes her: http://www.google.com/intl/eng/privacy.

Google bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Google Conversion Tracking
Vi bruger Google Conversion Tracking på vores website. Det er en analysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Adwords lægger dermed en cookie på din computer ("Conversion Cookie"), når du er kommet til vores website via en Google-annonce. Disse cookies bliver ugyldige efter 30 dage og kan ikke bruges til personidentifikation. Hvis du besøger bestemte sider hos os, og cookien stadig er gyldig, kan Google og vi se, at nogen klikkede på annoncen og blev sendt videre til vores hjemmeside. Hver AdWords-kunde får en forskellig cookie. Cookies kan ikke findes af AdWords-kunder. De oplysninger, der modtages via en Conversion-Cookie, tjener statistiske formål de for AdWords-kunder, der valgte Conversion-tracking. De pågældende AdWords-kunder får oplyst det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame og er blevet sendt videre til et website med et Conversion-tracking-tag. De får ingen oplysninger, så de kan identificere brugeren personligt. Hvis du ikke ønsker at blive omfattet af trackingproceduren, kan du afvise de nødvendige cookies – f.eks. i browserindstillingerne, og deaktivere den generelle automatiske installering af cookies. Du kan også deaktivere Cookies til Conversion-tracking ved at justere din browser for kun at blokere cookies fra domænet "googleadservices.com". Læs Googles meddelelse beskyttelse af persondata i forbindelse med Conversion-tracking her: https://services.google.com/sitestats/da.html.

Vi bruger "Advanced Conversions" fra Google Ads. Avancerede konverteringer gør det muligt at spore konverteringer mere nøjagtigt. Hvis brugeren har givet sit samtykke, anvender Googles webimplementerede funktion "Advanced Conversions" en sikker SHA256 envejs hash-algoritme på kundens data (f.eks. e-mailadresser), før de sendes sikkert, fortroligt og anonymt til Google. Hashdataene matches derefter med loggede Google-konti for at tildele konverteringer fra vores kampagner til brugernes handlinger, f.eks. klik eller visninger, som reaktion på annoncer.

Google bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Google Double-Click
Vi bruger DoubleClick fra Google på vores website; det er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick anvender cookies til at præsentere relevante reklamer for dig. Dermed analyseres de annoncer, du får vist i din browser, og de reklamer du åbner. Disse cookies indeholder ikke personoplysninger. Brugen af DoubleClick-cookies gør det muligt for Google og partnersiderne at starte nye reklamer på vores eller andre websites baseret på, hvilke websites du har besøgt før. Du kan undgå at gemme cookies ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware. Du vil desuden kunne undgå, at der indsamles data fra cookien og fra din brug af websites, og at disse data behandles af Google, ved at downloade og installere en browser-plug-in her: https://myaccount.google.com/intro/privacy#ads. Du kan også deaktivere brugen af cookies fra Google ved at åbne følgende side https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie og klikke på "opt-out". Desuden kan du åbne Network Publicity Initiatives deaktiveringsside: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Du kan finde flere oplysninger om Googles vilkår her: http://www.google.com/intl/da/privacy.

Google bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Google Analytics
Dette website bruger Google Analytics (i den nuværende version Google Analytics 4, herefter "Google Analytics") inklusive funktionen Universal Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte cookies, tekstfiler, der lagres på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websitet. Universal Analytics gør det muligt, at analysere aktiviteterne på vores sider på flere apparater (f.eks. tablet, pc eller laptop) med pseudonym tildelig af bruger-ID. Den information, cookien genererer om din brug af websitet (bl.a. din IP-adresse), bliver sendt videre til en Google-server i USA og gemt der. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på dette website, forkortes din IP-adresse af Google inden for EU's medlemsstater eller medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde vil den fuldstændige IP-adresse blive videresendt til en Google-server i USA og blive forkortet der. Google bruger disse oplysninger på vegne af det pågældende websites udbyder med det formål at evaluere dit website for at indsamle rapporter om aktiviteter på websitet og endvidere levere tjenesteydelser omkring websitet. Google Analytics kombinerer ikke dine videresendte IP-adresseoplysninger med andre data, der indsamles af Google. Du kan forhindre oplagring af cookies gennem en særlig indstilling i din browsersoftware, men hvis du gør det, skal du bemærke, at du muligvis ikke kan bruge alle websitets funktioner. Du kan desuden forhindre, at Google indsamler dine data (bl.a. din IP-adresse) og behandler de pågældende data, ved at downloade og installere følgende browser-plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=eng

Alternativt har du mulighed for at forhindre databehandlingen med google ved at klikke på det følgende link: Kik her for at melde fra Google Analytics.

Google bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Vi skal hermed gøre opmærksom på, at dette website bruger Google Analytics inklusive Universal Analytics med den nye add-on "anonymizeIp() ", hvilket er i overensstemmelse med reglerne for beskyttelse af persondata. IP-adresser bliver dermed kun behandlet i en forkortet udgave for at udelukke enhver mulighed for direkte at henføre dem til personer.

ParticularAudience
Vi bruger værktøjet "ParticularAudience" på vores websted, som er en tjeneste fra Anamantic Pty Ltd, Level 1, 85 William Street, Darlinghurst, NSW 2010, Sydney, Australien. Dette værktøj gør det muligt for os at optimere vores internettilbud i forbindelse med præsentationen af enkelte produkter i vores online shop, og hertil også at vise andre produkter, som den besøgende på vores hjemmeside er interesseret i, og som f.eks. ligner det viste produkt eller kan matche det. Ved hjælp af cookies indsamles der anonyme oplysninger om de besøgendes brug af vores websted med henblik på disse produktanbefalinger. Disse anonyme analysedata kan under ingen omstændigheder bruges til at identificere de besøgende på dette websted personligt.

Du kan også finde flere oplysninger i "ParticularAudience"'s fortrolighedspolitik: https://particularaudience.com/privacy

Bing Ads
Vi bruger Conversion Tracking fra Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Dermed gemmer Microsoft Bing Ads en såkaldt cookie på din computer, når du er kommet ind på vores website via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft og vi kan herefter se, at nogen har klikket på vores annonce, hvilket har ført den pågældende til vores side, og at vedkommende har besøgt en bestemt målside før. Vi får kun oplyst det samlede antal brugere, som har klikket på en Bing-annonce, og som blev ført til vores side. Vi får ingen personoplysninger om brugernes identitet. Hvis du ikke ønsker at blive omfattet af trackingproceduren, kan du afvise den nødvendige cookieinstallation – f.eks. ved at deaktivere den automatiske indstilling for cookies i dine browserindstillinger. Find yderligere oplysninger om beskyttelse af persondata og de præcise cookies, som benyttes af Microsoft Bing på Microsofts website: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Facebook Pixel
Vi bruger en besøgsmålings-pixel fra Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") til evaluering af online markedsføringstiltag. Den hjælper os til at spore brugerbevægelser, når de ser eller klikker på Facebook. På den måde kan vi registrere betydningen af Facebook-annoncer til statistiske formål og til markedsevaluering. De registrerede data er anonyme for os, og vi kan heller ikke på den måde se personoplysninger om de enkelte brugere. Oplysningerne bliver dog gemt og behandlet af Facebook. Facebook kan knytte oplysningerne til din Facebook-konto og bruge dem til egne annonceformål efter Facebooks betingelser for beskyttelse af persondata: https://de-de.facebook.com/policy.php. Cookies kan gemmes på din computer med det formål. Du kan undgå at gemme cookies ved at ændre indstillingerne i din browsersoftware.

Facebook bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Facebook-Plug-ins
Plug-ins på det sociale netværk Facebook er også implementeret på vores website. Vores website er konfigureret til at starte den direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren i det øjeblik, du klikker på et Facebook-plug-in. Den starter ikke automatisk, så snart du åbner vores website. Oplysninger sendes kun til Facebook, i det øjeblik du klikker på de pågældende plug-in, dvs. "aktiverer" det bevidst. Hvis du klikker på Facebook-knappen, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan Facebook muligvis knytte besøget på vores website til din konto. Som websiteejer henviser vi til, at vi ikke bliver informeret om indholdet af de fremsendte oplysninger og heller ikke om Facebooks brug af dem. Yderligere oplysninger om dette kan findes i Facebooks vilkår for beskyttelse af persondata: http://de-de.facebook.com/policy.php. Hvis du ikke ønsker, at Facebook knytter dit besøg på vores website til din Facebook-konto, skal du klikke på Facebook-plug-inet eller logge ud af din Facebook-konto.

Facebook bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Vi har ingen indflydelse på data, der behandles af Facebook på eget ansvar i overensstemmelse med Facebooks brugsbetingelser. Vi vil dog gerne påpege, at når du besøger fansiderne, overføres data om din brugeradfærd fra Facebook og fansiderne til Facebook. Facebook behandler selv de nævnte oplysninger for at oprette mere detaljerede statistikker og til egne markedsundersøgelser og reklameformål, som vi ikke har nogen indflydelse på. Du kan finde flere oplysninger om dette i databeskyttelseserklæringerne for de respektive sociale netværk: Facebooks datapolitik og Instagrams databeskyttelsespolitik. I tilfælde af at personoplysninger overføres til USA, er der tilstrækkelige garantier eller andre instrumenter på plads til at sikre overholdelse af de europæiske databeskyttelsesprincipper for også i dette tilfælde at garantere en omfattende beskyttelse af dine data.
I det omfang vi modtager dine personlige data under driften af fansiderne, har du ret til de rettigheder, der er angivet i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du også ønsker at gøre dine rettigheder gældende over for Facebook, er den nemmeste måde at gøre dette på at kontakte Facebook direkte. Facebook kender både detaljerne i den tekniske drift af platformene og den tilknyttede databehandling samt de specifikke formål med databehandlingen og kan gennemføre passende foranstaltninger efter anmodning, hvis du udøver dine rettigheder. Vi hjælper dig gerne med at gøre dine rettigheder gældende, så vidt det er muligt, og videresender dine anmodninger til Facebook.

Twitter
Der er plug-ins fra det sociale netværk Twitter på vores website (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Vores website er konfigureret til at starte en direkte forbindelse mellem din browser og Twitter-serveren, i det øjeblik du klikker på et Twitter-plug-in. Den starter ikke automatisk, så snart du åbner vores website. Data sendes kun til Twitter, når du klikker på et plug-in og "aktiverer" det bevidst. Når du klikker på et Twitter-plug-in, skabes der forbindelse mellem de besøgte websites og din Twitter-konto, og andre brugere informeres om, hvilke websites du har besøgt. Dermed sendes der også data til Twitter. Som websiteejer henviser vi til, at vi ikke bliver informeret om det fremsendte indhold og heller ikke om Twitters brug af det. Find yderligere oplysninger om Twitters vilkår for beskyttelse af persondata her: https://twitter.com/privacy. Hvis du ikke ønsker, at Twitter knytter dit besøg på vores website til din Twitter-konto, skal du ikke klikke på Twitter-plug-inet.

Twitter bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Google+
Der er plug-ins fra det sociale netværk Google+ (Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) på vores website. Vores website er konfigureret til at starte en direkte forbindelse mellem din browser og Google+-serveren, i det øjeblik du klikker på et Google+-plug-in. Den starter ikke automatisk, så snart du åbner vores website. Data sendes kun til Google, når du klikker på et plug-in og "aktiverer" det bevidst. Hvis du klikker på Google+-knappen, mens du er logget ind på din Google+-konto, kan dit besøg på vores website muligvis knyttes til din konto. Som websiteejer henviser vi til, at vi ikke bliver informeret om det fremsendte indhold og heller ikke om Googles brug af det. Du kan finde flere oplysninger om Google+' vilkår for beskyttelse af persondata her: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Hvis du ikke ønsker, at Google+ knytter dit besøg på vores website til din Google+-konto, skal du ikke klikke på Google+-plug-ins eller logge ud af din Google+-konto.

Google bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Pinterest
Vi bruger "Pin it"-knappen på det sociale medienetværk Pinterest (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA). Vores website er konfigureret til at starte en direkte forbindelse mellem din browser og Pinterest-serveren, i det øjeblik du klikker på et Pinterest-plug-in. Den starter ikke automatisk, så snart du åbner vores website. Data sendes kun til Pinterest, når du klikker på et plug-in og "aktiverer" det bevidst. Hvis du klikker på Pinterest-knappen, mens du er logget ind på din Pinterest-konto, kan dit besøg på vores website muligvis knyttes til din konto. Som websiteejer henviser vi til, at vi ikke bliver informeret om det fremsendte indhold og heller ikke om Pinterests brug af det. Find yderligere oplysninger om plug-in-indstillingerne i Pinterests vilkår for beskyttelse af persondata her: http://pinterest.com/about/privacy/

Pinterest bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

XING
"XING Share-knappen" på det sociale medienetværk XING (XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland) anvendes på dette website. Vores website er konfigureret til at starte en direkte forbindelse mellem din browser og XING-serveren, i det øjeblik du klikker på et XING-plug-in. Den starter ikke automatisk, så snart du åbner vores website. Data sendes kun til XING, når du klikker på et plug-in og "aktiverer" det bevidst. XING gemmer ikke eventuelle personoplysninger, når du åbner den via dette website. Navnlig gemmer XING ikke IP-adresser. Der sker ingen særlig analyse af din brugeradfærd ved brug af cookies i forbindelse med "XING Share-knappen". Du kan bl.a. finde de aktuelle oplysninger om "XING-Share-knappens" beskyttelse af persondata på dette website: https://dev.xing.com/plugins/share_button/privacy_policy


Affilinet / Tracdelight
Vores website benytter tjenester fra virksomhederne affilinet GmbH ( Joseph-Wild -Str. 20, 81829 München, Tyskland) og tracdelight GmbH (Wilhelmstr. 4A, 70182 Stuttgart, Tyskland). Vi benytter cookies for at optimere vores reklame. Disse cookies bruges udelukkende for at sikre en korrekt sammenhæng mellem resultatet af distributionspartnerens reklame og servicepartnerens fakturering i den forbindelse. Der indsamles ikke personoplysninger. Cookien indeholder kun oplysninger om, hvornår der er klikket på en bestemt reklame fra en internetenhed. Hvis du ikke ønsker, at disse cookies gemmes i din browser, kan du ændre det via dine browserindstillinger.

TrustPilot
Vi tilbyder dig mulighed for at evaluere vores service gennem et rating service (dk.trustpilot.com), der drives af Trustpilot A / S, Pilestræde 58, 5, 3. sal, 1112 København, Danmark. Evalueringen offentliggøres på Trustpilots internetsider og kan også vises i såkaldte widgets på vores hjemmeside connox.dk. For at bedømme os uden først at logge ind på Trustpilot, tilbyder vi en direkte evaluering via et "unikt link". Ved at klikke på dette link sender vi dit navn, e-mail-adresse og bestillingsnummer som en henvisning til Trustpilot. Disse oplysninger sendes krypteret og vil ikke blive transmitteret i ren tekst eller videresendes til tredjepart. Du kan finde flere oplysninger om det "unikke link" her: https://support.trustpilot.com/hc/da/articles/204953148-Det-Unikke-Link. Du finder også Trustpilots private politik på http://dk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

Exponea
Vi bruger Exponea, Mlynské Nivy 12, 82109 Bratislava, Slovakiet (Exponea) til at evaluere og støtte vores online markedsføringsaktiviteter især til håndteringen af nyhedsbreve. Sådan kan vi se, hvordan vores sendte nyhedsbreve åbnes og bruges (fx, klik på links i et nyhedsbrev) for at måle succes af visse markedsføringsaktiviteter. Disse oplysninger bruges i form af pseudonym brugerprofiler til at forbedre vores hjemmeside og relaterede marketingsaktiviteter. Især tilbud og information på andre hjemmesider bliver tilpasset brugerens interesser og ønsker. Exponea behandler data (fx som e-mail adresser) udelukkende i overensstemmelse med vores instruktioner og vil ikke bruge data til egne formål, videregive dem til nogen eller sælge dem til tredjemand. Til dette formål kan der gemmes cookies på din computer. Du kan afvise brugen af ​​cookies ved at indstille det i din browser-software. Indsamlingen af data gennem nyhedsbreve kan også afmeldes. På den måde vil du ikke længere modtage nyhedsbreve fra os.

zenloop GmbH
Vi samarbejder med zenloop GmbH, Brunnenstrasse 196, 10119 Berlin. zenloop er en Business-to-Business Software-as-a-Service platform, der giver os mulighed for at samle feedback fra vores kunder for at analysere og imødekomme kundernes individuelle behov.

Når du bruger feedbackværktøjet, registrerer zenloop statistiske brugerdata, adressen til siden, hvorfra du bruger feedbackværktøjet og andre brugsdata som den anonymiserede IP-adresse. Dine enheds- og browserdata vil også blive indsamlet og anonymiseret. zenloop bruger også cookies og Page-Tags til at samle aggregere og anonymisere brugernes data. Page-Tags gør det nemmere for os at analysere, hvilke sider (anonymiserede) brugere besøger. Derudover samler zenloop på vores vegne undersøgelsens svar og din e-mail adresse såfremt vi stiller dem til rådighed for zenloop (kun med dit udtrykkelige samtykke).

Retsgrundlag for dataforarbejdningen gennem zenloop er artikel 6 afsnit. 1 lit. a) Generelle forordning om databeskyttelse (samtykke) hhv. artikel 6 afsnit. 1 lit f) Generelle forordning om databeskyttelse (vores berettigede interesse).

Yderligere oplysninger kan du finde i zenloop's databeskyttelseserklæring: https://www.zenloop.com/en/legal/privacy

Youtube
Vores hjemmeside bruger YouTube-integreringsfunktionen til at se og afspille videoer af den YouTube-udbyderen, der hører til Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, ca 94043, USA ("Google"). Her bruges den udvidede databeskyttelsesmodus, som ifølge udbyderens oplysninger ikke gemmer brugeroplysninger før videoen afspilles. Når afspilningen af integrerede YouTube-videoer startes, bruger YouTube cookies til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Ifølge YouTube bruges oplysningerne blandt andet til at lave videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbruger adfærd. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data direkte forbundet til din konto, når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker at forbinde din profil til YouTube, skal du logge af, før du aktiverer buttons på Google. Google gemmer dine data (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer dem. Denne evaluering foretages navnlig. Du har ret til at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, og for at gøre det skal du rette henvendelse til YouTube.
For mere information om "YouTube" databeskyttelseserklæring, se udbyderens databeskyttelseserklæring på: https://www.Google.de/Intl/de/policies/privacy.

Google bruger standardoplysninger om databeskyttelse.

Sletning og blokering ad personoplysninger
Vi behandler og lagrer kun personoplysninger i den periode, der kræves for at opnå formålet med at lagre (f.eks. korrekt behandling af virksomheden) eller som svarer til en lovpligtig opbevaringsperiode. Hvis formålet med opbevaring ikke eksisterer længere eller en juridisk opbevaringsfrist udløber, vil vi slette personoplysningerne. Hvis juridiske opbevaringsforpligtelser f.eks. fortsat eksisterer efter en ordentlig forretningsafvikling eller et endeligt svar på dine forespørgsler, vil vi begrænse behandlingen f.eks. ved at blokere dine data.
Efter udløbet af denne periode opbevarer vi de oplysninger om kontraktforholdet, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen, i de perioder, der er fastsat ved lov. I denne periode (regelmæssigt ti år fra kontraktens indgåelse) behandles dataene igen udelukkende i tilfælde af en revision fra skattemyndighederne.
Vi sletter de data, der er indsamlet og lagret i forbindelse med kundekontoen, senest når formålet med lagringen ikke længere er relevant, eller du informerer os om, at din kundekonto skal slettes. En for tidlig sletning af dine personlige data er dog ikke mulig, hvis og i det omfang dataene stadig er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten, eller i det omfang lovbestemmelser kræver, at vi gemmer dem yderligere.

Pågældende rettigheder

Du, som den pågældende person, har ret til at:

 • ifølge artikel 15 GDPR, anmode om oplysninger om dine personoplysninger, der er behandlet af os. Du kan især forlange oplysninger om behandlingsformål, kategori af personoplysninger, kategorier af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte oplagringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageadgang, oprindelsen af dine data, hvis de ikke indsamles af os, samt eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering og, hvis det er relevant, detaljer om dine oplysninger;
 • ifølge artikel 16 i GDPR, straks anmode om berigtigelse af urigtige eller færdiggørelse af dine personoplysninger, som vi har gemt;
 • ifølge artikel 17 i GDPR, sletning af dine personoplysninger, der er gemt af os, skal rekvireres, medmindre behandlingen for udøvelse af retten til ytrings-og informationsfrihed, for opfyldelse af en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser, udøvelse eller forsvar af retskrav;
 • ifølge artikel 18 GDPR, kræve at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, for så vidt du bestrider rigtigheden af dine data, at behandlingen uberettiget, men du afviser sletningen, og vi ikke længere har brug for dataene, men du holder fast på, at udøve eller forsvare retskrav, eller du ifølge artikel 21 GDPR retter indsigelse mod behandlingen;
 • ifølge artikel 20 GDPR, modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, standard og maskinlæsbart format eller kræve fremsendelse til en anden ansvarlig person;
 • ifølge artikel 7, stk. 3 GDPR, kan dit samtykke, du har givet til os én gang, tilbagekaldes til enhver tid. Heraf følger, at vi ikke har lov til at fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke for fremtiden og
 • ifølge artikel 77 GDPR, klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige opholds-eller arbejdsplads eller vores virksomhedens hovedkvarter.

Indsigelsesret
Forudsat at dine personoplysninger behandles baseret på berettigede interesser ifølge artikel 6, stk. 1, s. 1 litra f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger ifølge artikel 21 GDPR, for så vidt der er årsager, der skyldes din særlige situation, eller hvis der er indsigelse mod direkte markedsføring fra os. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi gennemfører uden angivelse af en særlig situation.
Hvis du gør brug af din indsigelsesret, vil vi afslutte behandlingen af de pågældende data. Men yderligere behandling er forbeholdt, hvis vi kan vise tvingende grunde til behandling, der opvejer dine interesser og rettigheder eller hvis behandlingen af påstanden, udøvelse eller forsvar af retskrav gælder.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine ovenfor nævnte rettigheder, er en e-mail til os tilstrækkelig.

Justering af privatlivspolitikken
Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden. Opdateringer til denne fortrolighedspolitik vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringer vil være effektive fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres på vores hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at du besøger denne hjemmeside regelmæssigt for at tjekke for eventuelle opdateringer.

For at læse pdf-filer skal du f.eks. have Adobe Reader. Den kan downloades gratis via følgende link: http://get.adobe.com