Donation 2010: Welthungerhilfe

Connox takker alle kunder, der deltog i julens velgørenhedsevent!

Mere end 1.700 kunder støttede Connox' velgørenhedskampagne for den tyske organisation Welthungerhilfe. Mellem den 3. december 2010 og 6. januar 2011 havde vores kunder mulighed for at tilføje en donation på EUR 2,50 til deres ordrer med kun et klik. Connox GmbH betalte det samlede bidrag, kunderne betalte ikke selv noget.

Kampagnen havde til formål at vise, hvor meget der kan opnås med små beløb: hvis alle giver et lille bidrag, kan det ende med et stort resultat i sidste ende. Som følge heraf blev der indsamlet i alt EUR 4.320 i løbet af vores kampagne. Connox' ledelse besluttede at runde op til EUR 5.000.

Pengene gik til adskillige Welthungerhilfe-støtteprojekter rundt omkring i verden. Welthungerhilfe har tilbudt hjælp fra hurtig nødhjælp efter en katastrofe til langsigtede projekter med lokale partnere siden 1962.

Vi er glade for at have gjort opmærksom på Welthungerhilfe og eventuelt ansporet dig til selv at donere. Mange tak!

Hvad går dine donationer til?

Kenia

Kenya
Tilbagevendende tørke, stigende fattigdom og stor udbredelse af HIV og AIDS — problemerne i Kenya er mangfoldige og presserende. FN's udviklingsindeks bekræfter dette: det østafrikanske land ligger nummer 147 ud af de 182 undersøgte lande (HDI 2009) og er et af de fattigste lande i verden.
Welthungerhilfe giver støtte: sammen med befolkningen i landdistrikterne i den østlige del af landet har de skabt grundlag for en bedre vandforsyning ved at bygge brønde og dæmninger samt ved at opsamle regnvand
.

Haiti

Haiti
Haiti er det fattigste land på den vestlige halvkugle. En ustabil politisk situation, en vanskelig økonomisk situation, udbredt miljømæssig ødelæggelse og overbefolkning har ført til forarmelse af store dele af befolkningen. Hyppige naturkatastrofer som jordskælvet i januar 2010, tørke og oversvømmelser har gjort situationen endnu værre for befolkningen. I henhold til nylige undersøgelser vokser fire ud af ti børn op i absolut fattigdom. Mere end 100.000 små børn lider af fejlernæring. En tredjedel af alle piger og drenge har ikke adgang til sundhedsydelser, f.eks. er de ikke blevet vaccineret mod farlige børnesygdomme. Hvert femte barn ikke adgang til har rent drikkevand. Landbrug er den største indtægtskilde for befolkningen i landdistrikterne, men leverer kun ca. halvdelen af de fødevarer, som Haitis befolkning behøver. Målet for Welthungerhilfe er at sikre regelmæssig vanding af landbrugsjord, at forhindre oversvømmelser og genindvinde den oversvømmede jord for at forbedre fødevareforsyningen.

Indien

Indien
Orissa, en stat i det østlige Indien, er et populært feriemål. Men Orissa er også Indiens andenfattigste stat. I et skovområde i den nordlige del af staten lever Adivasierne. 78 procent af familierne lever under fattigdomsgrænsen. I 2007, i henhold til en national sundhedsundersøgelse, var 44 procent af alle børn under tre år underernærede, og kun omkring halvdelen af alle børn var fuldstændig vaccineret. I Orissa var der også høj børnedødelighed og dødelighed blandt fødende. Undervægt, mangel på rent drikkevand og uhygiejnisk praksis er årsagerne til den høje dødelighed. Sammen med sin partnerorganisation, Sambandh, støtter Welthungerhilfe omkring 2.000 personer fra otte landsbyer i Orissa.

Vi ønsker at henlede opmærksomheden på disse tre eksempler på elendigheden for mange mennesker på Jorden. At gøre noget godt og hjælpe, hvor der er mest brug for det, er en hjertesag for os. Måske har du det på samme måde og ønsker selv at donere til Welthungerhilfe.

Kontaktoplysninger:
Deutsche Welthungerhilfe e.V., Friedrich-Ebert -Str. 1, D-53173 Bonn
Tlf.: +49 (0) 228-2288-0 , Fax: +49 (0) 228-2288-333 , www.welthungerhilfe.de

Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Sparkasse KölnBonn
Konto: 1115, reg. nr.: 370 501 98 IBAN: DE15370501980000001115, BIC: COLSDE33